Cargando

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios, recoger información estadística e incluir publicidad. Si continúas navegando, aceptas la instalación y el uso. Si no la aceptas, puede que no te funcione correctamente la página. Puedes cambiar la configuración u obtener más información a través de nuestra Política de Cookies.

 

Descargar apuntes 

Apunts Aprenentatge, Motivació i Emoció (Grau)

apre - Psicologia UB

8,1
(24 votos)

Profesor: Joan Sansa

Idioma: No especificado

Peso: 1.8MB

Apuntes recomendados:

Atención: tu descarga comenzará en 15 seg.


Comentarios

Esto NO es el estado real de los apuntes, es una transcripción en bruto.
Vista previa:
Aprenentatge, motivació i emoció (M2) Joan Sansa Dl. i Dc. 10:30-11:30h i Dv. 10:30-13h 3508 jsansa@ub.edu Ana Belmonte 3511 abelmonte@ub.edu Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de Barcelona. Avaluació continuada -Quatre proves curtes: 20% de la nota final -> 10 minuts, 5 preguntes obertes -Treball dirigit: 30% de la nota final: 20% informe final + 10% exposició per grups. -Exercicis online: 20% de la nota final -Examen de síntesi: 30% de la nota final (juny) -> 25 preguntes, 5 exercicis curts de pràctiques, no descompta. Barem puntuacions: 00'00 - 49'99 suspens 50'00 - 69'99 aprovat 70'00 - 89'99 notable 90'00 - 100'00 excel·lent Tema 0. Introducció ANTECEDENTS HISTÒRICS DE L'APRENENTATGE -FILOSOFIA: . René Descartes: afirma l'existència d'idees innates i explica que hi ha dos tipus de comportaments: o Conducta involuntària: resposta automàtica de l'organisme. El mecanisme és el reflex i és comuna als éssers humans i als animals. Tradició reflexològica [pic] Enfocament conductual. o Conducta voluntària: guiada per la ment o ànima. Pròpia de l'ésser humà. Tradició mentalista [pic] Enfocament cognitiu. . Empiristes: o Hobbes: afegeix que la conducta voluntària té un mecanisme que ens l'explica: l'hedonisme. Busquem el plaer i fugim del dolor. o Locke: postula no existeix coneixement innat (tàbula rasa). El coneixement prové de l'experiència (associació). o Hume: la inferència causal és la creença de la llei de causa - efecte, però no sempre pot ser certa aquesta associació. o Ebbinghaus: intenta buscar demostracions empíriques del mecanisme d'associació. -BIOLOGIA: . Charles Darwin: teoria de l'evolució (uns animals evolucionen d'altres) a partir de la lluita per la supervivència i la selecció natural (adaptació). No només evolucionen els trets físics dels organismes sinó que també les capacitats psicològiques. EMMARCAMENT CONCEPTUAL DE L'APRENENTATGE Estudi de l'aprenentatge Fenòmens bàsics de l'aprenentatge Enfocament conductual Enfocament cognitiu èmfasi: conducta èmfasi: processos mentals Teories de l'aprenentatge CORRENTS EN L'ESTUDI DE LA MENT I DE LA CONDUCTA - Introspeccionisme: com afectava la percepció sensorial al conscient de les persones. Subjectiu. L'introspeccionisme no té un mètode científic (objectiu). - Conductisme: podem mesurar i observar objectivament la percepció sensorial (estímuls) i la repercussió que aquests tenen (conducta). Els processos que es produïen no es podien estudiar científicament (caixa negra). - Cognitivisme: intenten explicar científicament "la caixa negra". La percepció sensorial es processa, s'emmagatzema, pot continuar processant- se i finalment produeix un comportament. DEFINICIONS D'APRENENTATGE Semblances / Diferències . "Canvi en la conducta relativament permanent que es produeix com a resultat de l'experiència." (Tarpy, 1975). . "Canvi inferit en l'estat mental d'un organisme, el qual és una conseqüència de l'experiència i influeix de forma relativament permanent en el potencial de l'organisme per a la conducta adaptadora posterior". (Tarpy, 1999). Tema 1. Conducta reflexa: habituació i sensibilització Conducta reflexa: Davant de determinats estímuls responem amb reaccions relativament uniformes i adequades als estímuls que les provoquen. Es tracta de reaccions estereotipades de l'organisme als estímuls sensorials. És una conducta innata (no s'ha d'aprendre) i és la base de l'associació. Característiques: . L'estímul va seguit de la resposta. . Rarament la resposta es dóna sense l'estímul. E R EFECTES DE L'ESTIMULACIÓ REPETIDA Habituació: disminució de la tendència a respondre produït per la repetició de l'estímul. Sensibilització: increment de la tendència a respondre produït per la repetició de l'estímul. Deshabituació: és el restabliment de la resposta habituada quan se sensibilitza a l'organisme amb un estímul nou i intens. Recuperació espontània: espontàniament es recupera al resposta de l'estímul una vegada ha passat un temps llarg entre l'últim cop que es presenta l'estímul i el cop que es torna a presentar sense haver presentat cap altre estímul diferent. CARACTERÍSTIQUES DE L'HABITUACIÓ I LA SENSIBILITZACIÓ . Curs temporal: o Sensibilització: és d'efectes breus. o Habituació: . Habituació a curt termini . Habituació a llarg termini . Especificitat de l'estímul: o L'habituació és específica de l'estímul que es repeteix. No obstant això, es pot observar una certa generalització. o La sensibilització no és específica de l'estímul. Si un animal està sensibilitzat, la seva reactivitat s'incrementa per a diversos estímuls. L'HABITUACIÓ EN LES EMOCIONS I LES CONDUCTES MOTIVADES 1. Teoria del procés dual de l'habituació i la sensibilització: Fenomen: allò que podem observar. Procés: allò darrera dels fenòmens que els desencadena. El procés d'habituació i el de sensibilització són processos que depenen de sistemes diferents: -Habituació: sistema E-R (arc reflex). És un sistema tancat. -Sensibilització: sistema d'estat. És un sistema obert. La diferència entre els processos d'habituació i de sensibilització donaran lloc als efectes nets de l'habituació o de la sensibilització. Tots dos processos es contraresten. 2. Teoria del procés antagònic: Tracta aspectes emocionals i motivacionals. Quan les post reaccions afectives B contraresten les reaccions primàries afectives A, es produeix una motivació al subjecte a tornar a realitzar conductes que poden semblar estranyes ja que, a primera vista, no busquen la satisfacció del subjecte. Per exemple: tirar-se amb paracaigudes o les drogues. 3. Teoria cognitiva de l'habituació: Hi ha una sèrie d'estímuls que registrem i que passen per un comparador que compararà aquests estímuls amb la informació a curt termini. Si aquests estímuls no es troben a la memòria a curt termini, el comparador deixarà passar aquest estímul fins a la memòria a curt termini per processar-la i emmagatzemar-la. Si tornem a rebre un nou estímul igual a l'anterior durant un període curt de temps, el comparador no el deixarà passar a la memòria a curt termini ja que allà ja hi ha el record del mateix estímul. L'habituació es produeix perquè el comparador només permet l'entrada a estímuls nous que no es troben a la memòria a curt termini. L'activació de la representació d'un estímul pot ser tan directa per la presència de l'estímul o associativament. Tema 2. Fonaments de l'aprenentatge associatiu: Els orígens de l'estudi del condicionament THORNDIKE - CONDICIONAMENT INSTRUMENTAL O OPERANT . Objectiu: desacreditar la idea que els animals podien raonar. . Procediment: Els animals cada vegada triguen menys en escapar (temps d'escapament) i aquesta caiguda de temps és gradual. Per tant, si els animals pensessin observaries que hi hauria una baixada brusca en el temps d'escapada. Per tant, els animals no pensen però sí aprenen per un procés d'assaig-error mitjançant l'associació d'estímuls i respostes. . Conclusions: LLEI DE L'EFECTE: de les diverses respostes realitzades en la mateixa situació, aquelles que van acompanyades o seguides de prop per la satisfacció de l'animal es connectaran més fermament amb la situació, mantenint tota al resta constant. El menjar tenia el paper d'enfortir l'associació però aquest menjar no quedava associat a res. PAVLOV - CONDICIONAMENT CLÀSSIC O PAVLOVIÀ . Teoria de la substitució de l'estímul: quan dos estímuls (metrònom i menjar) s'aparellaven, el primer se'l considerava com si fos el segon. De fet, el primer estímul servia de senyal del segon: l'estímul condicionat avisava de l'estímul incondicionat. EC EI HULL . Què és la satisfacció per a un animal? Satisfacció: la reducció de qualsevol necessitat de l'animal. Reconeix que aprenentatge i conducta (potencial d'acció) no són el mateix. Estímul Potencial d'acció Resposta = Estímul Hàbit Resposta x D (Impuls) factor factor motivacional d'aprenentatge de la conducta La conducta depèn de l'hàbit i de l'impuls. L'impuls és un concepte motivacional intern a l'organisme. TOLMAN La conducta és propositiva, és a dir, va dirigida a una meta. Aquesta afirmació va en contra de l'esquema E - R. Per tant, vol dir que els animals anticipen els estímuls que apareixeran en breu, és a dir, les conseqüències: E R (sortir de la gàbia) EI (menjar) EC EI Per tant, els animals adquireixen coneixements més que respostes. L'explicació de Tolman és cognitiva abans que conductual. Nosaltres anem configurant connexions Estímuls - Respostes - Conseqüències que formen un mapa

Los consejos tienen una finalidad meramente orientativa, sin entrar a juzgar la profesionalidad de los docentes de nuestras universidades. Los apuntes, así como el resto de contenidos que son elaborados por los usuarios de la web, en ningún caso son atribuibles a los profesores. Los nombres aparecen exclusivamente a título informativo como referencia para el usuario. Los modelos de examen de cursos anteriores son compartidos por los propios usuarios, y prentenden servir como guía orientativa de estudio para sus compañeros. Patatabrava.com no puede comprobar la veracidad y fiabilidad de todos estos contenidos académicos. En todo caso, Patatabrava.com se reserva el derecho a eliminar cualquier aportación que no cumpla las condiciones de uso en el aviso legal.

Buscador general de apuntes
X

Identifícate para entrar

¿Problemas con la contraseña?

¿Todavía no eres de Patatabrava?