Cargando

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios, recoger información estadística e incluir publicidad. Si continúas navegando, aceptas la instalación y el uso. Si no la aceptas, puede que no te funcione correctamente la página. Puedes cambiar la configuración u obtener más información a través de nuestra Política de Cookies.

 

Descargar apuntes 

5,0
(2 votos)

Profesor: No especificado

Idioma: No especificado

Peso: 84kB

Atención: tu descarga comenzará en 15 seg.


Comentarios

Esto NO es el estado real de los apuntes, es una transcripción en bruto.
Vista previa:
1.- Introducció. El procés de fermentació de la fibra en el colon es fonamental, gracies a ella es produeix el manteniment i el desenvolupament de la flora bacteriana, així com de les cèl·lules epitelials. Com a resultat d'aquesta fermentació bacteriana, es produeix hidrogen, diòxid de carboni, gas meta, i acids grassos de cadena curta (AGCC) , acetic, propionic i butiric, en una proporció molar casi igual 60:25:20. Els AGCC es generen en el metabolisme del piruvic produït per la oxidació de la glucosa a través de la via glucolitica de Embden-Meyerhof. Hi ha dos vies per obtenir els AGCC una d'elles es la que donara lloc al butirat, en aquesta via es converteix el piruvat en acetil CoA que posteriorment sera reduït per produir butirat. El butirat es absorbit en un 90% per la mucosa colonica, i dels tres acids es el que te major efecte tròfic sobre la mucosa. Els mecanismes per els quals tenen lloc aquest factor trofic són, un aport directe d'energia, un augment de fluxe sanguini del colon, increment de la secreció pancreatica, i de altres hormones gastrointestinals i estimulació del sistema nervios autonomic. Però en els últims estudis realitzats es fa referència a la relació que te el butíric i la producció de citosines proinflamatories. La proteïna citoplasmatica NF-kB es un factor de transcripció que, en resposta a determinats estímuls externs, es capaç de trastocar el nucli i unir-se a regions concretes del promotor de numerosos gens, activant la transcripció dels mateixos. Recentment s'ha pogut demostrar que el butiric inhibeix en cultius colonics humans la producció de algunes citosines proinflamatories (TNF), modulant la activitat del factor de transcripció NF-kB. Això disminueix el risc de patir una enfermetat inflamatoria intestinal. Un altre aspecte a descatar es com el butirat també pot actuar com regulador de la expressió de gens implicats en la proliferació i diferenciació del colonocil. En aquest sentit pot exercir com mecanisme de defensa davant el cancer de colon. Aquest sera el tema en el qual em centrare els efectes del butirat en la disminució de problemes intestinals i més a fons en el cancer de colon. El càncer comença en les cèl·lules, que constituïxen els maons del cos. Normalment, el cos forma cèl·lules noves a mesura que es necessiten per a reemplaçar a les cèl·lules envellides que moren. Algunes vegades, aquest procés no resulta ser l'esperat. Creixen cèl·lules noves que no són necessàries i les cèl·lules envellides no moren quan haurien de. Aquestes cèl·lules addicionals poden formar una massa cridada tumor. Els tumors poden ser benignes o malignes. Els tumors benignes no són càncer, mentre que els malignes sí ho són. Les cèl·lules dels tumors malignes poden envair els teixits propers. També poden desprendre's i disseminar-se a altres parts del cos. El càncer de colon i recte, també anomenat càncer colorrectal, és el terme usat per a descriure tumors malignes en el colon (intestí gruixut) i recte. El colon i el recte són part de l'intestí gruixut del sistema digestiu, comunament anomenat tracte gastrointestinal. El colon és la porció superior de l'intestí gruixut, i amida (1,5 a 1,8 m); el recte és la part inferior, situada sobre l'anus, i amida(13 a 18 cm). Aquesta informació la he trobat en dues pagines web, per una part he buscat informació sobre el butirat, per un altra el càncer. . L'informació sobre el butirat l'he trobat en un article de nutrició hospitalaria de l'Aula Médica [home page]. Criteris per elegir aquesta informació 1.- És una pagina web d'una assosiació. 2.- La última actualització es recent, del 2 de desembre de 2007. 3.- Te un logotip propi el qual l'identifica. 4.- Hem permet posar-me amb contacte de moltes maneres amb els organitzadors de la web. . L'informació sobre el cancer l'he trobat en MedlinePlus una pagina derivada de U.S. National Library of Medicine. Criteris per elegir aquesta informació 1.- És una pagina web derivada de la U.S. Nacional Library of Medicine. 2.- Te un certificat del govern dels Estats Units. 3.- La última actualització és del 2 de desembre de 2007. 4.- Trobem ajut i suport per a una navegació més còmoda. 2.- Fonts d'informació a) Catàleg URV. Per consultar el catàleg de la URV he anat a la pagina de la universitat "www.urv.cat" despres he accedit a "Biblioteca i documentació", i finalment "Totes les opcions del catàleg". He cercat per la URV amb paraula clau: "butirate", "butirato", "Acidos grasos de cadena corta", "Cancer de colon i fibra dietetica"; i no he obtingut cap resultat. Després he fet la mateixa cerca però per la CCUC i amb la paraula clau general: "butirate", he trobat una entrada: . Fernando Fernández B. Butirato y colonocito: implicaciones en el tratamiento de la colitis ulcerosa y en la prevención del cáncer colorrectal. 1ª ed. Badalona: 1998. Criteris per elegir aquesta informació: 1.- Es un llibre trobat en una de les pagines treballades a classe. 2.- Te una base cientifica ja que l'estudi es va realitzar en un hospital. 3.- Fa referencia al tema que estic treballant i segurament es un llibre que em serviria molt per descobrir els efectes que te el butirat sobre el cancer de colon. b) Bases de dades. Per accedir a la base de dades de PUBMED he entrat en la següent direcció http://www.pubmed.gov, he fet una cerca amb "butyrate and cancer colon" com a paraula clau, amb el següents limits, publicació d'un any, estudis realitzats a humans, tipus d'article review; i he trobat el següent document: . Rose DJ, DeMeo MT, Keshavarzian A, Hamaker BR. Influence of dietary fiber on inflammatory bowel disease and colon cancer: importance of fermentation pattern.. Nutr Rev. 2007; 65: 51-62. Resum: els beneficis de la fibra dietetica, la qual fa disminuir els problemes relacionats amb les inflamacions intestinals, també amb el cancer de colon, segurament aquest procés es dona a causa de la fermentació de la fibra dietetica la qual dona lloc al butirat, un dels grans causants d'aquest benefici. Per una bona salut del colon es bo pendre fibra dietetica. Criteris per elegir aquesta informació: 1.-La publicació es recent, febrer del 2007. 2.- La revista que ho publica es Nutr Rev. La qual te un factor d'impacte bo ( 2,937 ), i es troba entre les 20 millors revistes de nutrició i dietètica del món, segons el journal citacion reports. 3.- El tipus d'article es una review. 4.- Informació clara dels efectes de la fibra dietètica al colon. En el mateix PUBMED, he fet una cerca amb "butyrate and colon disease" com a paraula clau, amb el següents limits, publicació d'un any, estudis realitzats a humans, tipus d'article review; i he trobat el següent document: . Pool-Zobel BL, Sauer J. Overview of experimental data on reduction of colorectal cancer risk by inulin-type fructans. J Nutr. 2007; 137(11 Suppl): 2580S-2584S. Resum: la introducció de inulina-tipus fructant en vivo o in Vitro, redueix la possibilitat de tenir càncer de colon, segons estudis realitzats en animals i humans. Això es degut a la fermentació de la inulina en acids grassos de cadena curta, un d'ells es el butirat el qual inhibeix el creixement de cel·lules tumorals de colon i de les histones deacetilases. El butirat també causa apòdosis, redueix la metàstasis en linies celulars de colon, i protegeix dels carcinògens genotoxics per el augment de l'expressió de les enzimes involucrades en la desintoxicació. En l'estudi fet als animals van poder veure que l'inducció d'inulina prevenia i retrasava la carcinogènesis colorrectal. Els rosegadors que se'ls havia induït la inulina, hi va haver una reducció de lesions o tumor en el colon. En l'estudi fet a humans es va poder comprovar com va alterar el risc de tenir cancer. Criteris per elegir aquesta informació: 1.- La publicació és recent,novembre del 2007. 2.- La revista que ho publica es J Nutr. La qual te un factor d'impacte alt ( 4.009 ), i es troba entre les 5 millors revistes de nutrició i dietètica del món, segons el journal citacion reports. 3.- El tipus d'article es una review. 4.- S'ha fet un estudi per tal de comprovar la fiabilitat de la hipòtesis, primer en animals i després amb humans. 5.- Explica clarament l' informació que buscava, els efectes del butirat sobre l' intestí, la disminució de risc de patir càncer de colon. En el mateix PUBMED, he fet una cerca amb "butyrate and cancer prevention" com a paraula clau, amb el següents limits, publicació d'un any, estudis realitzats a humans, tipus d'article review; i he trobat el següent document: . Kim YS, Milner JA. Dietary modulation of colon cancer risk. J Nutr. 2007; 137(11 Suppl): 2576S-2579S. Resum: un dels efectes del butirat també és reduir el numero i el tamany dels focus de criptes aberrants en el colon, així que es un dels responsables de la disminució del cancer de colon, juntament amb la vitamina D i altres. Criteris per elegir aquesta informació: 1.- La publicació és recent, novembre del 2007. 2.- La revista que ho publica es J Nutr. La qual te un factor d'impacte alt ( 4.009 ), i es troba entre les 5 millors revistes de nutrició i dietètica del món, segons el journal citacion reports. 3.- El tipus d'article es una review. 4.- Reafirma que el butirat es un dels factors que ajuda a disminuir el risc de contraure un cancer de colon. En el ma

Los consejos tienen una finalidad meramente orientativa, sin entrar a juzgar la profesionalidad de los docentes de nuestras universidades. Los apuntes, así como el resto de contenidos que son elaborados por los usuarios de la web, en ningún caso son atribuibles a los profesores. Los nombres aparecen exclusivamente a título informativo como referencia para el usuario. Los modelos de examen de cursos anteriores son compartidos por los propios usuarios, y prentenden servir como guía orientativa de estudio para sus compañeros. Patatabrava.com no puede comprobar la veracidad y fiabilidad de todos estos contenidos académicos. En todo caso, Patatabrava.com se reserva el derecho a eliminar cualquier aportación que no cumpla las condiciones de uso en el aviso legal.

Buscador general de apuntes
X

Identifícate para entrar

¿Problemas con la contraseña?

¿Todavía no eres de Patatabrava?