Cargando

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios, recoger información estadística e incluir publicidad. Si continúas navegando, aceptas la instalación y el uso. Si no la aceptas, puede que no te funcione correctamente la página. Puedes cambiar la configuración u obtener más información a través de nuestra Política de Cookies.

 

Descargar apuntes 

7,4
(9 votos)

Profesor: No especificado

Idioma: No especificado

Peso: 50kB

Atención: tu descarga comenzará en 15 seg.


Comentarios

Esto NO es el estado real de los apuntes, es una transcripción en bruto.
Vista previa:
EXAMEN DE MICROBIOLOGIA 1.- Cicle lític/ lisogenic. El virus infecta la cèl·lula i, mitjançant la retrotranscriptasa, transcriu el seu ARN a ADN, que s'integrarà al genoma de la cèl·lula. A) Cicle lític: S'expressen els gens del virus i s'inicia l'acoblament i producció de noves partícules víriques. B) Cicle lisogènic: L'ADN del virus queda integrat al genoma de la cèl·lula sense expressar-se. La cèl·lula es divideix sense que es multipliqui el virus. El virus pot passar del cicle lisogènic al lític. 2.- Estructura dels virus. L'estructura dels virus és bastant senzilla. Els components bàsics d'un virus són els següents: a) Material genètic. Aquest material genètic està format per ADN o ARN, mai tots dos alhora. Aquestes macromolècules contenen la informació que determina les característiques del virus. b) Coberta protectora. L'ADN o l'ARN està protegit per una coberta feta de proteïnes. Aquesta estructura rep el nom de càpsida i s'encarrega, a més de protegir el material genètic, d'unir-se a la cèl.lula que serà infectada pel virus. c) Envoltura: bicapa lipidica més glucoproteïnes virals. Els virus envoltats són més labils. 3.- Comparació: PROCARIOTES - EUCARIOTES ( paret, esquema endospora, fagle, organismes responsables, proves diagnostiques ). | | PROCARIOTES | EUCARIOTES | | Organismes |Bacteris, cianofícies, | Protistes, fongs, plantes i | | |micoplasmes |animals | | Grandària | 1-10 mm de llarg | 10-100 mm de llarg | | Metabolisme | Aeròbic o anaeròbic | Aeròbic (anaeròbic | | | |facultatiu) | | Orgànuls | Pocs | Nucli, cloroplast, | | | |mitocondri, etc | | ADN |Circular en el citoplama; | ADN linial, molt llarg i que| | |no combinat amb histones; |conté gens fragmentats (exons| | |sense separació de la |i introns); associat a | | |resta del citoplasma |histones; organitzat en | | | |cromosomes i envoltat d'una | | | |membrana nuclear | | ARN i | ARN i proteïnes | ARN sintetitzat i | |proteïnes |sintetitzades al mateix |transformat al nucli; | | |compartiment |proteïnes sintetitzades al | | | |citoplasma | | Citoplasma |Compartimentació |Sense citoesquelet, corrents | | |citoplasmàtica escassa |citoplasmàtics ni exocitosis | | |(mesosomes). |Compartimentació | | | |citoplasmàtica desenvo-lupada| | | |(orgànuls membranosos). | | | |Citosquelet format per | | | |filament proteics; corrents | | | |citoplasmàtics; endocitosi i | | | |exocitosi | |Divisió | Per bipartició o per | Per mitosi (o meiosi) | |cel·lular |espores | | | Organització | Principalment | | |cel·lular |unicel·lular |Principalment pluricel·lular | | | |amb diferenciació de les | | | |cèl·lules | EXAMEN MICROBIOLOGIA GENERAL 4.- Paret bacteriana. Dibuix. Esquemes. La paret bacteriana està feta de peptidoglicà (també anomenat mureïna), que està format per cadenes de polisacàrid entrecreuades per pèptids inusuals que tenen aminoàcids D. Les parets cel·lulars bacterianes son diferents de les parets de plantes i fongs que estan fetes de cel·lulosa i quitina, respectivament. També són diferents de les parets de Archaea, que no tenen peptidoglicà. La paret cel·lular és essencial per la supervivència de molts bacteris i l'antibiòtic penicil·lina pot matar als bacteris inhibint un pas en la síntesi del peptidoglicà. N'hi han dos tipus diferents de parets bacterianes, denominades Gram- positiu i Gram-negatiu, respectivament. Els noms venen de la seua reacció a la tinció de Gram, una proba extensament utilitzada per la clasificació de las espècies bacterians. . Als bacteris Gram-positius la paret bacteriana té una gruixa capa de peptidoglicà a més d'àcids teicoics, que són polímers de glicerol o ribitol fosfato. Els àcids teicoics s'uneixen al peptidoglicà o a la membrana citoplasmàtica. . Als bacteris Gram-negatius la capa de peptidoglicà és relativament prima i es troba envoltada per una segona membrana lipídica exterior que té lipopolisacàrids i lipoproteïnes. La capa de peptidoglicà s'uneix a la membrana externa amb lipoproteïnes. [pic] 5.- Cita i descriu breument les principals etapes i/o proves per identificar una espècie bacteriana a partir d'una mostra problema. 1) Caracterització morfològica mitjançant diferents tincions: com ara la tinció simple, per esbrinar si son cocs o bacils, després la tinció gram per saber si són gram positius o gram negatius, una tinció d' endospores bacterianes, etc. 2) Aïllament dels diferents microorganismes. Sembra en diferents medis de cultiu: agar de Mac Gonkey, agar-salat-manitol, agar-patata-glucosa, d'aquesta manera esbrinarem algunes de les propietats dels diferents bacteris. 3) Cultiu pur en un medi no diferencial, per utilitzar els microorganismes per a proves futures. EXAMEN MICROBIOLOGIA GENERAL 4)

Los consejos tienen una finalidad meramente orientativa, sin entrar a juzgar la profesionalidad de los docentes de nuestras universidades. Los apuntes, así como el resto de contenidos que son elaborados por los usuarios de la web, en ningún caso son atribuibles a los profesores. Los nombres aparecen exclusivamente a título informativo como referencia para el usuario. Los modelos de examen de cursos anteriores son compartidos por los propios usuarios, y prentenden servir como guía orientativa de estudio para sus compañeros. Patatabrava.com no puede comprobar la veracidad y fiabilidad de todos estos contenidos académicos. En todo caso, Patatabrava.com se reserva el derecho a eliminar cualquier aportación que no cumpla las condiciones de uso en el aviso legal.

Buscador general de apuntes
X

Identifícate para entrar

¿Problemas con la contraseña?

¿Todavía no eres de Patatabrava?