Cargando

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios, recoger información estadística e incluir publicidad. Si continúas navegando, aceptas la instalación y el uso. Si no la aceptas, puede que no te funcione correctamente la página. Puedes cambiar la configuración u obtener más información a través de nuestra Política de Cookies.

 

Descargar apuntes 

9,0
(6 votos)

Profesor: Merce Oliva

Idioma: No especificado

Peso: 2MB

Apuntes recomendados:

Atención: tu descarga comenzará en 15 seg.


Comentarios

Esto NO es el estado real de los apuntes, es una transcripción en bruto.
Vista previa:
TEMA 1: ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL 1. LA COMUNICACIÓ HUMANA, SOCIAL I PÚBLICA I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE MASSES 1.1. LA COMUNICACIÓ 1.2. COMUNICACIÓ DE MASSES 1.3. HISTÒRIA 1.4. CARACTERÍSTIQUES 1.5. AUDIÈNCIA COM A MASSA 1.6. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ A. DIMENSIONS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ B. PRESSIONS QUE AFECTEN A L'ORGANITZACIÓ I EVOLUCIÓ DELS MITJANS C. NIVELLS D'ANÀLISI TEMA 2: EL PAPER I IMACTE DELS MITJANS EN LA SOCIETAT 1. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ COM A MEDIACIONS 2. EFECTES DELS MITJANS 2.1. EN LA SOCIETAT: 2.2. EFECTES SOBRE ALTRES INSTITUCIONS SOCIALS: 2.3. EFECTES EN DESENVOLUPAMENT D'ESDEVENIMENTS: 3. LES FUNCIONS DELS MITJANS 3.1. FUNCIONS SOCIALS: 3.2. FUNCIONS CULTURALS: 3.3. FUNCIONS POLÍTIQUES: TEMA 3: POLÍTIQUES DE COMUNICACIÓ 1. L'INTERÈS PUÚBLIC 2. VALORS DE L'INTERÈS PÚBLIC A. LLIBERTAT: B. DIVERSITAT C. IGUALTAT D. QUALITAT INFORMATIVA E. ORDRE SOCIAL I SOLIDARITAT F. QUALITAT/ORDRE CULTURAL G. BENESTAR ECONÒMIC 3. EL DEBAT SOBRE LA NECESSITAT DE REGULAR ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 3.1. DEBAT 1: LLIBERTAT COM A VALOR ABSOLUT- RESPONSABILITAT SOCIAL DELS MITJANS 3.2. DEBAT 2: BENESTAR ECONÒMIC - BENESTAR POLÍTIC, SOCIAL I CULTIRAL 4. POLÍTIQUES DE COMUNICACIÓ 4.1. DEFINICIONS 4.2. LES POLÍTIQUES DE COMUNICACIÓ BUSQUEN ACONSEGUIR FINS AMB DOS ESTADIS: 4.3. HI HA DIVERSES FORMES DE REGULACIÓ: 4.4. LES INSTITUCIONS 4.5. MODELS DE REGULACIÓ TEMA 4: LES INDÚSTRIES CULTURALS I ELS MITJANS 1. CONCEPTES BÀSICS DE L'ECONOMIA DELS MITJANS 1.1. INTRODUCCIÓ 1.2. LA CADENA VERTICAL DE PRODUCCIÓ 1.3. FORMES DE FINANÇAMENT 1.4. PRODUCTE DUAL 1.5. INCERTESA 1.6. UNIFORMITAT IMITATIVA 1.7. ECONOMIES D'ABAST 1.8. COST ELEVAT DEL PRIMER EXEMPLAR 1.9. INTANGIBILITAT DELS PRODUCTES MEDIÀTICS 1.10. ECONOMIA A ESCALA 1.11. BARRERES D'ENTRADES PER ALS NOUS ACTORS. 1.12. CERCLES VICIOSOS I VIRTUOSOS 1.13. TENDÈNCIA A L'EXPANSIÓ I CONCENTRACIÓ 2. FASES EN LA INTRODUCCIÓ D'UN NOU MITJÀ 3. LA PREMSA 3.1. ORGANITZACIÓ DEL SECTOR A. LA PREMSA ESTÀ JERARQUITZADA I ESPECIALITZADA. B. RUTINES PROFESSIONALS 3.2. FINANÇAMENT 4. EL CINEMA 4.1. LA CADENA VERTICAL DE PRODUCCIÓ 4.2. LA PRODUCCIÓ 4.3. L'EXPLOTACIÓ COMERCIAL. A. DISTRIBUCIÓ B. EXHIBICIÓ 4.4. CANVIS AMB L'ENTRADA DE LES TECNOLOGIES DIGITALS 5. RÀDIO 5.1. USOS SOCIALS 5.2. FORMES DE FINANÇAMENT 5.3. ORGANITZACIÓ DEL SECTOR 6. TELEVISIÓ 6.1. USOS SOCIALS 6.2. ORGANITZACIÓ A. PRODUCCIÓ TELEVISIVA B. ENSAMBLATGE I DISTRIBUCIÓ 6.3. CANVIS EN EL PANORAMA TELEVISIU TEMA 5: L'IMPACTE D'INTERNETI LES NOVES TECNOLOGIES 1. INTERNET 1.1. HISTÒRIA D'INTERNET 1.2. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES COM A MITJÀ 1.3. NOU PAPER DE L'USUARI(WEB 2.0) 1.4. CANVIS EN LES CARACTERÍSTIQUES DE LA COMUNICACIÓ DE MASSES 1.5. FORMES DE FINANÇAMENT A. PUBLICITAT: B. SERVEIS DE PAGAMENT PER DETERMINATS SERVEIS: C. VENDA DE PRODUCTES D. DONACIONS: 1.6. HÀBITS DE CONSUM 1.7. IMPACTE D'INTERNET EN ELS MITJANS TRADICIONALS (SEMINARI) TEMA 6: ELS MITJANS I GRUPS DE COMUNICACIÓ A L'EUROPA OCCIDENTAL 1. LA PREMSA 1.1. CARACTERÍSTIQUES A. TIPUS DE PREMSA B. PARAL·LELISME POLÍTIC 1.2. CONSUM DE PRENSA 1.3. REGULACIÒ 1.4. APUNTS HISTÒRICS. 2. EL CINEMA 2.1. LA FEBLESA DEL CINEMA EUROPEU ENFRONT ELS EUA. CAUSES A. HISTÒRIQUES B. MIDA C. ESTRUCTURA D. CASOS EXEPCIONALS 2.2. RESPOSTES EUROPEES AL DOMINI DE L'AUDIOVISUAL NORD-AMERICÀ 3. TELEVISIÓ 3.1. EL MODEL FUNDADORD DE LA RTV A EUROPA (1920-1950) A. CRARACTYERÍSTIQUES DE RT PÚBLICA A EUROPA B. RAONS PER ESTABLIR UNA RTV PÚBLICA C. EL CONCEPTE DE SERVEI PÚBLIC D. LA QÜESTIÒ DE LA (IN)DEPENDÈNCIA POLÍTICA 3.2. CANVIS EN EL PANORAMA TELEVISIU (1960-1980) A. TELEVISIÓ PÚBLICA (60-70) B. LA FI DEL MONOPOLI PÚBLIC (80S) 3.3. 1990 A L'ACTUALITAT A. CREIXEMENT DE LA TV PRIVADA B. CREACIÓ D''UN ESPAI TELEVISIU EUROPEU C. CONSEQÜÈNCIES PER A LA TV PÚBLIOCA DE L'ENTRADA DE LES TELEVISIONS PRIVADES: D. TRES POSSIBLES MODELS DE RESPOSTA DE LA TV PÚBLICA A LES 4 CRISIS: 3.4. REPTES ACTUALS DE LA TV PÚBLICA: 3.5. CAS PARTICULAR: EL REGNE UNIT A. RTV PÚBLICA: B. TV PRIVADA C. ACTUALMENT 4. GRUPS DE COMUNICACIÓ , SEMINARI 4.1. DISNEY 4.2. NEWS CORPORATION 4.3. TIME WARNER 4.4. NBC UNIVERSAL 4.5. VIACOM TEMA 7: ELS MITJANS I GRUPS DE COMUNICACIÓ ALS EUA 1. LA PREMSA 1.1. PRINCIPIS BÀSICS 1.2. CARACTERÍSTIQUES 1.3. HISTÒRIA DE LA PREMSA ALS EUS A. ORÍGENS DE LA PREMSA (S. XVII-XVIII) B. DESENVOLUPAMENT DE LA PREMSA (S. XVIII) C. LA PREMSA COM A MITJÀ DE MASSES 1.4. PROFUNDA CRISI DE LA PREMSA 2. RÀDIO I TELEVISIÓ 2.1. ORGANITZACIÓ DE LA TELEVISIÓ 2.2. ORGANITZACIÓ DE LA RÀADIO 2.3. HISTÒRIA DE LA RÀDIO I LA TELEVISIÓ A. NAIXEMENT DE LA RÀDIO(1910-1927) B. ORGANITZACIÓ DEL SERCTORT RADIOFÒNIC(1927-1940) C. NAIXEMENT DE LA TV (1940-1955) D. ÈPOCA DAURADA DE LES NETWORKS (1955-1970) E. I LA RTV PÚBLICA? F. LA FI DE L'ERA DAURADA DE LES BIG THREE(1970-1985) G. DESREGULARITZACIÓ (1985-ACTUALMENT) 3. EL CINEMA 3.1. INICIS DE LA INDÚSTRIA (1905-1920) 3.2. L'ERA DAURADA DE HOLLYWOOD 3.3. FI DE L'ERA CAUSADA DDE HOLLYWEOOD (1950-1980) 3.4. EL RETORN DEL PODER DE LES MAJORS 3.5. CINEMA A L'ACTUALITAT TEMA 8: ELS MITJANS I GRUPS DE COMUNICACIÓ A ESPANYA 1.1. LA TELEVISIÓ PÚBLICA A. EL NAIXEMENT DE TVE B. DEMOCRATITZACIÓ DE RTVE C. FI DEL MONOPOLI PÚBLIC D. REFORMA DE LA RTV 1.2. LA TELEVISIÓN PRIVADA A. LLEI DE LA TELEVISIÓ PRIVADA: 1988 B. OBLIGACIONS DE LES TV PRIBADES C. CARACTERÍSTIQUES D. LA TDT 1.3. LLEI GENERAL DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 1.4. LA TELEVISIÓ DE PAGAMENT 2. LA RÀDIO 2.1. ORIGENS DEL SECTOR RADIOFONIC 2.2. CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR RADIOFÒNIC 3. LA PREMSA 4. GRUPS DE COMUNICACIÓ 4.1. CARACTERÍSTIQUES: TEMA 9: Els mitjans i grups de comunicació a Catalunya 1. LA TELEVISIÓ 1.1. LA TELEVISIÓ A CATALUNYA A. LA CORPORACIÓ CATALANA DE RTV (CCRTV) B. REFORMES DEL SISTEMA RTV CATALÀ C. LA TDT 1.2. LA TELEVISIÓ LOCAL A. NAIXEMENT B. LA TDT LOCAL: 2. RÀDIO 3. LA PREMSA 4. GRUPS DE COMUNICACIÓ TEMA 1: ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL 1 LA COMUNICACIÓ HUMANA, SOCIAL I PÚBLICA I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE MASSES 1 LA COMUNICACIÓ Comunicació: té una funció dins la societat. Per tant, és el procés històric, simbòlic i interactiu pel qual la realitat social és produïda, compartida, conservada, controlada i transformada. Té tres nivells: . Transmissió: és el procés interactiu entre E i R. . Significació: és la importància del codi. L'emissor codifica i el receptor descodifica. . funcions socials que hi ha en el procés d'aquesta. A través d'aquestes carecterístiques la societat socialitza a nous membres, creant cohesió. 2 COMUNICACIÓ DE MASSES Comunicació de masses: propagació de missatges i discurs a partir d'uns emissors especialitzats en la seva producció i difusió (els mitjans de comunicació) que arriben a tota la societat. És pròpia de les societats industrialitzades. Es pot crear una piràmide que classifica les formes de comunicació en relació a les persones que hi ha implicades, de menys a més casos. . Interpersonal: comunicació entre dos individus, per tots el medis, ja sigui mediats(a la cara) o bé no mediats(mitjançant tecnologies). . Grups petits de persones . Corporativa: grups més grans de persones, cal que sigui no mediada per arribar millor a tots els membres de la organització. . En la societat encara inclou més persones: Pública Dins de cada grups d'aquests també hi ha diversos nivells. Per a cada tipus de comunicació és fan servir diversos medis, però hi ha medis que es fan servir per a tots, com és l'Internet. Propagació de missatges i discursos a partir d'uns emissors especialitzats en la seva producció i difusió (els mitjans de comunicació), que arriben a tota la societat. L'ideal en la comunicació de masses és arribar a tota la societat. És la comunicació pròpia de les societats industrialitzades 3 HISTÒRIA En la història de la comunicació podem diferenciar tres grans moments: . Llenguatge oral, utilitzat en la tribu, ja que amb petits grups ja s'entenien. . Llenguatge escrit: apareix l'escriptura quan mitjançant l'oral ja no es poden comunicar amb tothom, perquè la societat augmenta i la complexitat de coneixements també. . Quan hi ha la revolució industrial(*) les millores també s'apliquen a la comunicació i per això apareixen mitjans de masses. 4 CARACTERÍSTIQUES . Gran escala . Unidireccional, no hi ha resposta, l'emisor emet al receptor, però

Los consejos tienen una finalidad meramente orientativa, sin entrar a juzgar la profesionalidad de los docentes de nuestras universidades. Los apuntes, así como el resto de contenidos que son elaborados por los usuarios de la web, en ningún caso son atribuibles a los profesores. Los nombres aparecen exclusivamente a título informativo como referencia para el usuario. Los modelos de examen de cursos anteriores son compartidos por los propios usuarios, y prentenden servir como guía orientativa de estudio para sus compañeros. Patatabrava.com no puede comprobar la veracidad y fiabilidad de todos estos contenidos académicos. En todo caso, Patatabrava.com se reserva el derecho a eliminar cualquier aportación que no cumpla las condiciones de uso en el aviso legal.

Buscador general de apuntes
X

Identifícate para entrar

¿Problemas con la contraseña?

¿Todavía no eres de Patatabrava?