Cargando

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios, recoger información estadística e incluir publicidad. Si continúas navegando, aceptas la instalación y el uso. Si no la aceptas, puede que no te funcione correctamente la página. Puedes cambiar la configuración u obtener más información a través de nuestra Política de Cookies.

Descargar apuntes 

7,5
(2 votos)

Profesor: Fany Vidal

Idioma: No especificado

Peso: 99kB

Atención: tu descarga comenzará en 15 seg.


Comentarios

Esto NO es el estado real de los apuntes, es una transcripción en bruto.
Vista previa:
1.Transport Espermatozoides: transport passiu contraccions coit oviducte i úter Barreres: -cèrvix: moc cervical ric en mucina, adopta forma de fibres captant els zoides, i pH bàsic donant protecció (la vagina pH àcid). La seva consistència depèn del cicle, en ovulació més aigua i s'atravessa millor. -úter -unió úter-tubal: lentitud en la velocitat. Hi arriben milers, després tornen a bategar. -oviducte: a les zones sup presenten hiperactivació. regió amb cèl·lules ciliades i recargolat, només centenars. A la porció superior es contacta amb oòcit. Arriben decenes. Capacitat fecundant: 24-48h Oòcit: transport passiu durant ovulació fluid fol·licular quan es trenca fol·licle En Oviducte contraccions peristàltiques En porció mitjana sup fecundació Si NO fecundació degradat en trompes Capacitat fecundant: 6-24h 2. Interacció amb les cobertes oocitàries Cumulus oophorus (o corona) -Són cèl·lules fol·liculars envoltant l'oòcit amb matriu formada per àc. hialurònic -Ovulació: matriu relaxada més espai entre cèl·lules ENTRADA ZOIDES HIPERACTIVATS! -Enganxoses que atrauen, capten i fan de filtre -arriben decenes de zoides batec flagelar (els que fan RA abans de temps, els seus enzims poden ajudar a altres zoides a entrar) -segons sp és + o - selectiva -in vitro: posar en contacte zoides i c.o. Zona pel·lúcida -Són glicoproteïnes i amb gruix considerable -seqüència de fets: -més superficial -poc específica: si remenem plaqueta es poden separar -intervenen proteïnes de reconeixement: ZP3 i altres receptors s'uneixen a la mb plasm del espermatozoide proteïnes de la mb plasmàtica del cap de l'espermatozoide tirosin kinasa, galactosin t... - Específic de la espècie -inducció i desenvolupament RA (unió forta) -ZP2 i proteïnes de l'espermatozoide. Pex: ZP2-acrosina; ZP2-PH20; altres. -Específica Unió dèbil (attachment) Unió primaria (binding) Inducció de la RA Unió secundària 3. Penetració de la zona pel·lúcida Model enzimàtic - Model mecànic Model cíclic: combinació dels dos! La penetració es fa através d'un moviment pendular del cap, i va avançant deixant rastre on s'observa digestió enzimàtica. (ojo la foto, el zoides atravessa oblicuament!!) Unió - Digestió del receptor - Alliberament del receptor - Penetració En espai perivitel·lí la cua segueix bategant fins que la punta del cap es posa en contacte amb MP oò i s'ageu sobre aquesta, quedant aturat per microvilli. Com que la cua continua amb mov, l'oò roda dins ZP i la cua queda tota incorporada dins (el batec flagelar STOP). 4. Fusió de membranes Z-oòcit Oòcit Llocs d'inici Fusió zona microvillis (no zona prop placa metaf pq microvillis) Espermatozoide segment equatorial o regió posterior l'especificitat de fusió és (més alta en ZP) Integrines Prot transmb Fertilines Prot transmb -interacció fertilines - integrines (subun. i subun. ) -formació del pèptid fusió entre 2 mb pont porus fusió mb -la mb acrosomal interna i la part int del segment equatorial s'incorpora dins oò i seran degradades. -la MP final tindrà prot dels 2 gàmetes -fusió fins porció mitjana cua els components lliurats al citoplasma de l'oò, entrarà la cua i dsp serà degradada (fagocitosi) -el N es descondensarà i s'incorporarà dins oò FACTORS QUE AFECTEN A LA FUSIÓ: -a Tª no és eficient (ojo in vitro) -ambient amb medi amb Ca i N (+eficient) -el moviment del zoide no li afecta per la fusió 5. Prevenció de la polispèrmia Número baix Z Propi de l'organisme, barreres físiques del tracte femení Cobertes Eliminació complements extres Es deixa entrar més d'un espematozoide i després s'elimina amb vesícula de degradació. Excepció mamífers (es dóna en ocells) Reacció cortical Resposta directe de l'oòcit a l'entrada d'un Z Es basa en exocitosi dels GC de l'oòcit alliberats a l'exterior de l'oòcit com a resposta a la penetració d'un Z. No tots els oòcits fan RC, depèn de la MADURACIÓ DE L'OÒCIT perquè els immadurs tenen els GC centrals (immadur més perill de polispèrmia), els envellits tb els hi passa. -Comença en un primer punt -S'extèn com una onada al voltant de l'oòcit -Es dóna entre els primers 10 segons -No s'alliberen tots els GC, queden alguns. a) Reacció de membrana (molt eficient en equinoderms, no en mamífers) Canvis polarització: Estudis de potencial de Mb potencial Mb basal oòcit (-40mV) FECUNDACIÓ OSCIL·LACIONS potencial Mb calci dins oòcit permeabilitat per ió Na/K canvis nivells K canvi potencial EVITACIÓ POLISPÈRMIA PER REPULSIÓ DE CÀRREGUES Canvis composició: -per incorporació de grànuls corticals: s'ha incorporat Mb del grànuls corticals a l'oòcit fecundat -components de Mb plasmàtica Z -enzims: hi ha activació d'alguns enzims que canvien la composició i l'oòcit tindrà pitjor reconeixement per altre Z b) Canvis en l'espai perivitel·lí: els enzims del grànuls corticals va a parar a l'espai perivitel·lí c) Reacció de zona: alguns d'aquests enzims contacten amb ZP donant la reacció de zona glioprot de la zona es veuen modificades. -ZP3 és atacada per un enzim dels grànuls corticals de la fam. de les glicosidases (ataquen els R oligosacàrids de ZP3 i li canvien la composició química) = ZP3f. ZP3f no dóna RA amb cap Z que s'acosti. -ZP2 tb modificada les proteïnases dels grànuls corticals hidrolitzen a la ZP2 ZP2f que no és ben reconeguda per Z. Tb li dóna més consistència (la fa més dura) sent això un impediment per penetrar. -ZP1 i ZP4 tb són afectats per ovoperoxidases, fent enduriment de la zona - accesible i permeable al pas dels Z. ENDURIMENT ZONA 2 fx: 1) No deixa entrar a altres Z 2) En nivells normals tb protegeix l'embrió. El mètode d'evitació de la polispèrmia no és 100% efectiu, ni té una resposta immediata. És possible que entrin 2Z (dispèrmia), in vitro hi ha més perill de polispèrmia pq treballem amb moltíssims Z. 6. Activació de l'oòcit ­ zygot - activació metabòlica - inducció RC - repressa Mei oòcit extrusió 2n CP - reclutament de RNAm materns - Formació PNs - Div Mit Desenvolupament embrionari oscil·lacions [Ca] OSCIL·LACIONS Ca: 1- En la fusió de Mbs s'observa un Ca dins citoplasma oòcit pq Z aporta un factor PLCz (isoforma de les fosfolipases) 2- Aquest factor s'activa en contacte amb Mb i hidrolitza PIP2 que es trenca en DAG i IP3 3- En ER de l'oòcit hi ha reservoris interns de Ca que tb són alliberats, induïts per IP3 4- Els DAG activen PKC i aquestes particien en l'obertura de canals de Mb per Ca i entra Ca extracel·lular. Tb activa bomba Na/K Els pics de Ca 2 respostes: - CICR indueix que altres reservoris alliberin més Ca - la cèl respon als pics Ca, guardant Ca a reservoris interns i bombejant-lo cap enfora. La PLC no s'elimina ràpid i torna a desencadenar el mateix procés, aquests cicles de Ca ve de les polaritzacions. Aquestes oscil·lacions van de 50 a 100nM fins a 1000nM (molt marcades) El Ca fa la exocitosi dels grànuls corticals i provoca que alguns enzims activin proteases que degraden la ciclina B i aquesta inhibeix MPF fent continuitat la Mei. PKC: -implicada en la fosforilació de factors d'expressió gènica expressió gens implicats amb el creixement cel i control de la proliferació. -afecta a components del citoesquelet: fus meiòtic, filaments d'actina.. - fosf prot rec de Mb oòcit desactivant sistemes de reconeixement oscil·lacions -fosf PLC (amb un determinat nivell) i la inactiven - Poden activar rec sensibles a IP3 i això els faria més sensibles a l'alliberament de Ca 7. Formació dels pronuclis Pronucli masculí Quan el nucli de l'espermatozoide arriba al citoplasma oocitari es trenca la membrana nuclear de l'espermatozoide, això succeeix donat que hi ha nivells elevats de MPF i aquesta fosforila les lamines de l'embolcall nuclear Els ponts S-S de les protamines es trenquen i la cromatina es descondensa. Les protamines son reconegudes per mecanismes de degradació de l'oòcit i son degradades. El DNA comença a ser replicat per les DNA pol de l'oòcit, mentre es replica es col·loquen histones noves d'origen oocitari sobre aquest DNA. Es torna a muntar un embolcall nuclear (es 2N en contingut de DNA i N en contingut cromosòmic). Mentre passa això, l'oòcit també pateix canvis. Pronucli femení 10-20 minuts desprès de la fusió de l'espermatozoide, la metafase II comença a progressar. 20 minuts desprès de la fecundació trobem anafases II. En rosegadors s'atura el procés donat que el fus està col·locat paral·lelament a la membrana plasmàtica, s'atura per a que es reorienti 90º. Un cop feta la recol·locació, continua la divisió. Desprès de la citocinesi trobem el pronucli femení i el corpuscle polar que queda atrapat a la zona pel·lúcida. El pronucli femení queda proper al corpuscle polar (imatge 54). 3 hores desprès de la fecundació s'observen els 2 corpuscles polars. Entre 3 i 12 hores desprès també observem els dos corpuscles polars. 8 hores post-fecundació algunes espècies fan la replicació del DNA i algunes espècies la fan més tard. La replicació dura entre 5 i 8 hores. Els pronuclis no repliquen alhora però estan propers en el temps. A 18 hores de la fecundació haurien d'estar tots els embrions replicats i es podrien veure les primeres divisions cel·lulars. 8. Activació metabòlica 9. Primera divisió embrionària Els dos pronuclis migren al centre de l'oòcit es posen en contacte i comencen a aparèixer microtúbuls en forma d'àster que envolten o estan propers als pronuclis. Es trenquen els embolcalls nuclears, cada pronucli independentment condensa els cromosomes. Els dos grups de cromosomes es barregen i formen una única placa metafàsica. En aquest moment es diu que es dona la sincronització metafàsica. En mamífers els pronuclis no es fusionen, només passa en equinoderms. Es donen les següents fases anafase, telofase i cito

Los consejos tienen una finalidad meramente orientativa, sin entrar a juzgar la profesionalidad de los docentes de nuestras universidades. Los apuntes, así como el resto de contenidos que son elaborados por los usuarios de la web, en ningún caso son atribuibles a los profesores. Los nombres aparecen exclusivamente a título informativo como referencia para el usuario. Los modelos de examen de cursos anteriores son compartidos por los propios usuarios, y prentenden servir como guía orientativa de estudio para sus compañeros. Patatabrava.com no puede comprobar la veracidad y fiabilidad de todos estos contenidos académicos. En todo caso, Patatabrava.com se reserva el derecho a eliminar cualquier aportación que no cumpla las condiciones de uso en el aviso legal.

Buscador general de apuntes
X

Identifícate para entrar

¿Problemas con la contraseña?

¿Todavía no eres de Patatabrava?